Fortsatt pressat läge för Kålleredshotellet

”Vi går minus varje månad”.