Förskolebarn visar upp konst

Flaggor, porträtt, barnkonventionen – temat identitet har tolkats på många olika sätt av barnen. Under hållbarhetsveckan ställs förskolornas arbeten ut…