Förorenade platser ska undersökas

Kommunstyrelsen har beslutat att Mölndals stad ska ansöka om statliga pengar för att göra provtagningar av förorenad mark i elva…