Förorenad mark i Krokslätt ska undersökas

Mölndals stad har fått 600 000 kronor från Länsstyrelsen i Västra Götaland för att undersöka mark efter två deponier efter…