Baracken på bilden har inget med innehållet i artikeln att göra. Foto: Arkivfoto

Företag kritiseras – hade bara kallt utedass

Gammalt kallt utedass och inget rinnande vatten. Arbetsmiljöverket hittade ett flertal brister hos ett konsultföretag med basen i Mölndal.

Företaget har konsulter inom bland annat konstruktion och elektronik och är registrerat i kommunen Mölndal. I november gjorde arbetsmiljöverket en inspektion på en arbetsplats där företaget verkat i en grannkommun.

I samband med den kontrollen hittade inspektören flera brister inte minst i personalutrymmet som beskrivs så här:

”Det var kallt, dålig belysning, inget rinnande varm och kallvatten, gammalt kallt utedass, inga sittplatser för att äta medhavd mat.”

Det saknades också en fotlist på den ställning som fanns på bygget och arbetstagarna hade också utsatts för höga bullernivåer från en elgenerator.

Nu kräver arbetsmiljöverket att bristerna ska åtgärdas. Bland annat ska företaget se till att arbetstagarna ha tillgång till en toalett och ett tvättplats med varm och kallt vatten. Om företaget inte åtgärdar felen kan myndigheten utfärda ett föreläggande eller förbud.

Kajsa Lind

kajsa.lind@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar