”Personligen ser jag det här att vi kan hålla nere kostnaden i framtiden som den stora biten med investeringen i solceller, sedan kommer miljöaspekten som god tvåa”, säger Kjell Persson. Foto: Lotta Nyvall

Förening som satsar på solen

Inom kort kommer taken på Åby allé 31 och 33 vara täckta av solpaneler. En vinst för både plånboken och miljön hoppas bostadsrättsföreningens medlemmar.

Inflyttningen i de 36 lägenheterna i området Stallbacken ägde rum för snart tre år sedan. På bostadsrättsföreningen Fullblodets årsmöte för drygt ett år sedan väcktes frågan om att investera i solpaneler. Det var framför allt en av medlemmarna som hade ett stort intresse av detta och som gjorde det mesta av förarbetet.

– Föreningen har bra ekonomi. Vi har en del pengar i kassan, det här hade nog varit svårare att få igenom om vi inte hade haft det. De förräntar sig ändå inte så bra just nu, säger Kjell Persson som sitter i styrelsen.

Att investera i solpaneler kändes därför som en vettig satsning både med tanke på miljö och plånbok.

– Vår förhoppning är att vi ska kunna behålla nuvarande månadsavgift ett stort antal år framåt, det blir ingen höjning, säger Kjell Persson

Långsiktig investering

Bostadsrättsföreningen köper all sin el från Mölndals energi. Solpanelerna som håller på att monteras förväntas ge cirka 37 000 kilowatt-timme per år.

– Den ska gå till belysning och värme i de allmänna utrymmena som källare och trapphus. All el vi producerar men inte använder säljer vi vidare. Den går in på nätet till Mölndals energi.

Det kommer dock dröja många år innan investeringen går med plus. Föreningen har sökt ett solcellsstöd. Bidraget står för 30 procent av investeringskostnaden och får föreningen bidraget har investeringen betalat sig på 12 års sikt. Beviljas de inget bidrag kommer det ta 17 år.

– Men beräkningen har gjorts på dagens elpris, höjs elpriset betalar sig investeringen fortare, säger Kjell Persson.

Klart i januari

Panelerna har 25 års effektgaranti på 85 procent och de sköter sig i princip själva.

– I och med att de är uppkopplade på nätet ser vi fort om någon solcell eller annat fallerar, säger Kjell Persson. 

I mitten på januari räknar han med att panelerna ska vara igång. Då kommer den intresserade att kunna följa hur mycket el som förbrukas respektive genereras på en informationsterminal i varje trapphus.

Lotta Nyvall

lotta.nyvall@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar