Förbjudet att elda – ”Risk för liv och egendom”

Det soliga vädret får kommuner och räddningstjänst att agera. Från idag tisdag är det förbjudet att elda utomhus.

– Det är risk för liv och egendom när det är så här torrt, säger Anders Gärdhagen på räddningstjänsten.

Under hela fjolåret var det fritt fram att elda utomhus i Mölndals stad. Men nu införs alltså eldningsförbud redan i maj månad.

– Det är lite anmärkningsvärt att det är så tidigt, det brukar vara längre fram. Men nu har vi haft nästan tre veckor med värme och ingen nederbörd, säger Anders Gärdhagen, stabschef på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Läs mer: Värmesmockan – Mölndal slår de klassiska semesterorterna

Förbudet omfattar samtliga sex kommuner inom Räddningstjänsten Storgöteborgs ansvarsområde (Mölndal, Göteborg, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum) och gäller tills vidare. Beslutet fattas av respektive kommun utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med räddningstjänsten.

Vad är det som förbjuds då? Jo, alla typer av eldning utomhus samt grillning på mark. Att grilla är däremot tillåtet ”i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser” vilket innebär att lördagskarrén inte är hotad så länge som du använder en vanlig grill.

– Men man ska ändå vara varsam och alltid ha slang eller vatten framme, tycker Anders Gärdhagen.

Engångsgrill är också okej att använda.

– Fast då är det viktigt att man inte placerar den direkt på marken utan använder ställningen som följer med.

Vad är den största risken med att elda när det är torrt ute?

– Att det snabbt kan bli stor spridning i terrängen vilket blir väldigt resurskrävande för oss. Men framför allt är det risk för liv och egendom när det är så här torrt.

Den som bryter mot förbudet kan dömas till böter.

Jacob Humlén

jacob.humlen@molndalsposten.se