Föräldrar får lära sig svenska på öppna förskolan

Sedan augusti pågår ett integrationsprojekt på ett par öppna förskolor i Mölndal. Som ett led i detta äger undervisning för…