Rondellen vid Storgatan och Tempelgatan byggs om. Foto: Elvira Linderot

Fler vägarbeten i centrum

Rondellen vid Storgatan – Tempelgatan ska byggas om, något som påverkar trafiken. Bilisterna kan använda rondellen men kommer få köra en omväg.

Under bygget av Mölndals innerstad har rondellen varit mindre för att arbetsfordon ska kunna passera. Nu ska platsen återställas till sin tidigare form och gestaltning.

Enligt tekniska förvaltningen kommer arbetet pågå under slutet av februari och mars och innebära viss begränsad framkomlighet.

Trafik som ska söderut får köra via busskörfältet. Den som kommer från Tempelgatan och ska fortsätta söderut på Storgatan får köra upp och vända i rondellen vid Frölundagatan och sedan köra ner mot Storgatan igen via busskörfältet.

Elvira Linderot

Relaterade artiklar
Fler artiklar