Arkivfoto

Fler gymnasielever skolkar – men inte på Krokslätt

På Krokslättsgymnasiet är det färre som mister studiebidraget på grund av skolk.

Antal elever som skolkar och blir av med sitt studiebidrag är på en rekordhög i nivå i Sverige. Under läsåret 2016/2017 förlorade 7,9 procent av gymnasieeleverna sitt bidrag enligt CSN. Det motsvarar nästan 25 500 elever. Det är samma siffra som i fjol och en rekordhög nivå. Enligt CSN har det skett en ökning av skolket i Sverige de senaste nio raka läsåren. Det är delvis på grund av att reglerna för närvaro har skärpts sedan januari 2012.

Men på Mölndals enda gymnasieskola går utvecklingen åt motsatt håll. På Krokslättsgymnasiet har andelen skolkare med indraget studiebidrag minskat med flera procentenheter de senaste åren. Under läsåret 2014/2015 var det 9,2 procent av de då 392 eleverna som fick indragen studiehjälp medan läsåret efter var det endast 6,8 procent.

Under 2016/2017 var skolket bland eleven på Krosklättsgymnasiet på en liknande nivå då andelen elever med indragen studiehjälp var 6,9 procent av 288 elever. Totalt blev 20 elever av med sitt studiebidrag.

På länsnivå är det i Stockholms län där problemet med skolk på gymnasiet är störst. Där blev hela 11,5 procent av gymnasieeleverna av med studiehjälp under det senaste läsåret. Även i Skåne är det många som skolkar och blir av med bidrag, 9,1 procent. Då en stor del av landets gymnasieelever studerar i de två länen är det en stor faktor bakom de rekordhöga siffrorna.

– När det ökar där har det en tydlig påverkan på utvecklingen för landet som helhet, säger Magnus Berndtsson, kontorschef vid CSN.

I Västra Götalands län blev 7 procent av gymnasieleverna av med sitt studiebidrag under det föregående läsåret. Bäst på närvaro är man i Jämtland där bara 3,9 procent blev av med sina 1 050 kronor i studiebidrag.

Linus Annlöv

redaktion@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar