Fler bostadsinbrott under lovet

Hösten och i synnerhet höstlovet är en högtid för inbrottstjuvar. Men i områden med grannsamverkan sker färre inbrott.

Enligt polisens statistik över bostadsinbrott i Mölndal de senaste tre åren infaller en topp i november, och då i synnerhet under höstlovets sista helg.

– Ja, alltså det blir högre i vecka 44 på grund av att det är lov och det beror på att många lämnar sina hus, säger Niklas Brehm, samordnare för grannsamverkan inom polisen syd.

Historiskt sett, enligt Niklas Brehm, är det under loven vecka 44 och 7 och runt midsommarhelgen som bostadsinbrotten ökar. Det senaste året har antalet inbrott, enligt Polisen Storgöteborg syds statistik, dock legat under genomsnittet för de tre senaste åren.

– Stegringen i antalet bostadsinbrott under september och november är väl dokumenterade och de beror uteslutande på att det är sämre väder, vi rör oss inte lika mycket ute som vi gör på sommaren, säger Niklas Brehm som tycker att det är viktigt be sina grannar om hjälp när man är bortrest.

När det gäller Mölndal är det tydligt att de relativt få inbrott som i genomsnitt sker i området, sker i områden som inte arbetar med grannsamverkan.

”Viktigt att bry sig även andras fastigheter”

25 oktober hade Niklas Brehm ett möte med ett 60-tal invånare i Krokslätt på Sörgårdsskolan för att tala om grannsamverkan.

– Vi ser att i områden med lågt deltagande i brottssamverkan sker flest inbrott, och då är det Krokslätt som ligger i topp i Mölndal stad.

Niklas Brehm kan inte förklara varför det är så men han tror att det kan vara så att det ligger nära Göteborg och att det bor hyfsat unga personer där som kanske inte tänker på att grannsamverkan som ett sätt stävja bostadsinbrott.

– Det är viktigt att bry sig om andras fastigheter än bara sin egen, att hålla utkik när man vet att bostäder står tomma, säger Niklas Brehm.

Han rekommenderar grannar att kommunicera med varandra och dela med sig av information och om man ser rörelser i området som inte hör hemma där.

– Det kan handla om att göra eventuella gärningspersoner medvetna om att de är iakttagna. Vid de flesta fall av inbrott finns inga iakttagelser, säger Niklas Brehm.

När man ser något misstänkt, ska man ringa polisen då?

– Det är inte bara att ringa om man ser en person på gatan, men om du ser en okänd person komma ut från grannens trädgård, eller tvärtom, när du vet att grannen inte är hemma, då kan det vara försökt till förberedelse av inbrott.

För att skydda sig mot inbrott tycker Niklas Brehm att det är viktigt att engagera sig i grannsamverkan, som han anser är det bästa skyddet mot inbrott, bättre än många skalskydd.

”I vissa hus går det att gå in med gaffel”

Han anser att många hus har dåliga eller inga skalskydd, som larm, säkerhetsdörrar, lås på fönster.

– I vissa hus går det att gå in med gaffel, säger han.

Samtidigt säger han att även larmade hus drabbas av inbrott, det avskräcker inte en inbrottstjuv. Men han anser att grannsamverkan är mjukare och ofta har en större effekt än larm som skalskydd.

Han vill också vara tydlig med att antalet inbrott är relativt få överlag och att det är i områden utan grannsamverkan där de flesta inbrotten sker. Under 2016 utsattes, enligt Brottsförebyggande rådet, cirka en procent av hushållen i Sverige av inbrott.

– I mitt området, Storgöteborg syd, är det mindre än en procent av hushållen som drabbas, säger han och fortsätter:

– Grannsamverkan har effekt, vecka 43 hade vi nio inbrott i bostad, sju av dessa nio skedde i västra Göteborg, sju av nio skedde i tomma hus över natten och de flesta av dessa sker där det inte finns grannsamverkan, säger Niklas Brehm.

Karina Hansson

redaktion@molndalsposten.se