Arkivfoto

Fler behöriga till gymnasiet i Mölndal

Mölndal går emot trenden i landet. Bland niondeklassarna var det fler som var behöriga till gymnasiet under förra läsåret jämfört med året innan.

I Mölndal var 87,8 procent av eleverna som gick ut i våras behöriga till gymnasieskolan. Det är 1,6 procentenheter mer än året innan och innebär också att Mölndals stad går emot trenden om man ser till hela landet men också länet.

I landet var 0,6 procentenheter färre behöriga till gymnasiet i våras jämfört med året tidigare. Också i Västra Götaland har andelen behöriga sjunkit från 82,6 procent läsåret 2015/2016 till 80,7 procent i våras. det visar statistik från Skolverket.

– Det är allvarligt att den totala behörigheten sjunker. Men det är också allvarligt att skillnaderna i resultat mellan olika elevgrupper är fortsatt stor. Det är inget annat än ett misslyckande för svensk skola att pojkar år efter år har sämre resultat än flickor och att föräldrarnas utbildningsnivå har en så avgörande inverkan på elevernas studieresultat, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, i ett pressmeddelande.

Mönstret att tjejer lyckas bättre i skolan än pojkar stämmer också i Mölndal om man ser till behörighetsgraden. Bland tjejerna var det i våras 90,1 procent som var behöriga till gymnasieskolan medan motsvarande siffra för pojkarna hamnade på 85,9 procent.

En viktig faktor för behörigheten som Skolverket ser är föräldrarnas utbildningsnivå. Elever som har föräldrar med lång eftergymnasial utbildning har i högre grad behörighet än de elever vars föräldrar har högst gymnasieutbildning.

– Undervisningen ska anpassas till elevernas olika behov och förutsättningar men kommuner och ansvariga för fristående skolor har svårt att kompensera för elevernas förutsättningar. Alla som har ett ansvar för skolans resultat behöver granska sig själva och säkra att man gör rätt saker utifrån det vi vet är framgångsfaktorer, säger Peter Fredriksson.

Kajsa Lind

redaktion@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar