Fel siffra står äldre man dyrt

Det gäller att skriva rätt OCR-nummer när man betalar sin trängselskatt, det får en 78-årig man från Mölndal erfara.

Mannen betalade sin trängselskatt för september 2015 i slutet av november, som han skulle. Eftersom han var bortrest gjorde han det på ett bankkontor. Men den sista siffran i det 18-siffriga OCR-numret blev fel, vilket innebar att betalningen bokfördes för oktober månads trängselskatt, inte septembers.

Betalning av trängselskatt för september 2015 bokfördes i stället på kontot först den 25 januari 2016 och en tilläggsavgift på 500 kronor togs därför ut.

Mannen överklagade beslutet och påpekar att pengarna fanns på Transportstyrelsens konto i rätt tid och med rätt belopp och han tycker att det borde varit enkelt att identifiera vad betalningen avsåg. Skatteverket omprövade beslutet, men kom fram till att tilläggsavgiften inte var oskälig.

Ärendet överklagades till förvaltningsrätten i Göteborg, som ger Skatteverket rätt. Förvaltningsrätten konstaterar att mannen avsett att betala skatten i rätt tid, men att misstaget med OCR-numret är hans eget fel och att det inte är oskäligt att ta ut avgiften. Mannens överklagande avslås därför.

Birgitta Löwing Kiser

birgitta.kiser@otv.se