Fässbergshemmet kan få fler korttidsplatser

I dag är det brist på korttidsboenden för äldre, vilket gör att staden måste köpa platser eller betala stora summor…