Fässbergs kyrka – den heliga historiens bildgalleri

Fässbergs församling Ville man se bilder, gick man till kyrkan förr i tiden. Före 1800-talet kunde väldigt många inte läsa. Få hade böcker, och de böcker som fanns saknade i allmänhet bilder. Gick man till kyrkan, hade man där både målningar och skulpturer. Färgprakten var ofta överväldigande.

De, som inte kunde läsa, fick här de viktigaste händelserna i den heliga historien på bild. Här såg man nattvardens instiftande, Jesus på korset, Jesu gravläggning, uppståndelsen och himmelsfärden, ofta även Jesu födelse och hans dop, förutom mycket annat. Motiven skiftade givetvis från kyrka till kyrka, men de viktigaste var vanligast. Från läktarbarriären blickade heliga apostlar, som hade vågat och i de flesta fall även offrat livet för sin tro, ner på kyrkobesökarna. Ville man se på bilder, skulle man gå till kyrkan. Samtidigt påmindes man om den heliga historien. En liten repetition då och då kunde vara värdefull med tanke på stundande husförhör.

Fässbergs gamla kyrka blev rikt utrustad. Den gamla altartavlan visar nattvardens instiftande. Den nya altaruppsatsen från 1724 visar nerifrån och upp nattvardens instiftande, Jesus på korset, Jesu himmelsfärd och Frälsaren med segerfanan stående på jordklotet, som omslingras av ormen (det vill säga djävulen). Här finns också de fyra evangelisterna. Predikstolen har runt korgen Jesus och de fyra evangelisterna. På predikstolens ljudtak finns dygder, och på takets krön ses Frälsaren med segerfanan. Han står på jordklotet, som omslingras av en orm. Bakom prästen hänger på väggen en relief visande Frälsaren som smärtornas man. På läktarbarriärerna finns målningar, som visar tolv apostlar. (Paulus är med men inte Jakob, Johannes bror.) Dessutom finns här den botfärdige publikanen, Moses och Aron samt Frälsarens bild. Komminister Linda Knutsson brukar säga till konfirmanderna, att den botfärdige publikanen är en gestaltning av mig själv, som behöver göra bot. Hon påpekar samtidigt, att mitt emot på andra läktarbarriären (vid predikstolen) finns Jesus Kristus – räddaren och frälsaren. Det är fint och fyndigt sagt och visar vilka möjligheter man har att använda kyrkans bildgalleri i undervisning och förkunnelse.

Om man räknar samman alla dessa bilder, finner man att Jesus Kristus är avbildad sexton gånger, närmare bestämt fem gånger som skulptur eller relief och elva gånger på målning. Jesus är väl den, som flest gånger omtalas i Nya testamentet, och då skall han också avbildas flest gånger i Fässbergs kyrka. På andra plats kommer Maria, Moses och två av evangelisterna (Matteus och Johannes) som är avbildade tre gånger var. De övriga två evangelisterna (som inte är apostlar) avbildas två gånger var. Jesu födelse, himmelsfärden och Jesus med segerfanan är avbildade två gånger vardera. Under östra sidoläktaren finns tre målningar som visar Jesu födelse, Getsemanekampen och himmelsfärden. I koret finns sentida målningar av målarmästare Johan Alfred Berg. De visar Abraham och Isak, Mose med kopparormen, Mose i bön, Jesus och Emmaus-lärjungarna, pyramider, ett österländskt landskap, Jesu osynliga närvaro vid husfolkets andakt, Jesu födelse, patriarken Jakob och ängeln samt påskalammet, vars blod stryks på husets dörrposter. En sentida ikon visar jungfru Maria och Jesusbarnet.

Om detta kan man läsa i en nyutkommen skrift: Välkommen till Fässbergs kyrka: En illustrerad guide och introduktion till kyrkan på Baazberget. (Text: Carl Sjögren. Layout: Carina Etander Rimborg, 2020, 46 sidor.) Utöver de historiska upplysningarna finns i denna skrift betraktelser utifrån bilder och skulpturer i kyrkan. Carl Sjögren, kyrkoherde i Mölndals stora pastorat (församlingarna Fässberg, Kållered och Stensjön), berättar historien bakom de heliga män och kvinnor, som avbildas, förklarar sinnebilderna och lyfter fram de andliga lärdomar, som man kan (och skall) dra av kyrkokonsten. Avsikten med kyrkokonsten var just denna: kyrkobesökarna skulle påminnas om den heliga historien, om Frälsaren och om hans apostlar, som gick i döden för sin tro, och om mycket annat. På senare år har man allt oftare frångått den rena historiken och i stället blandat historiska upplysningar med kristen undervisning och kristna betraktelser. Man använder med andra ord på nytt kyrkokonsten till det som är dess egentliga syfte: att erinra om den heliga historien och ge betraktarna andliga lärdomar. Kyrkoherde Carl Sjögren tar vara på möjligheterna. Fässberg gamla kyrka var helgad åt jungfru Maria, men hon hörde under senare århundraden inte till de bibliska personer, som oftast avbildades. Evangelister och apostlar hade företräde i senare århundradens kyrkokonst. I Fässberg kyrka fanns hon med på en äldre målning, som visar Jesu födelse och har hängt i den gamla kyrkan. I den nya kyrkan hänger målningen under östra sidoläktaren. Jungfru Maria finns med också på en yngre målning med samma motiv, som målades i koret 1890 av målarmästare J.A. Berg. År 2020 skänktes en ikon, som visar Maria och hennes son, till Fässbergs kyrka. Den har målats av en församlingsbo, Eva Forssell-Aronsson. Motivet kallas ”Ömhetens Gudsmoder” och har (såsom brukligt är inom ikonmåleriet) både många och gamla förebilder. Carl Sjögren skriver: ”När du kommer till kyrkan kommer du till Maria. Hon blev mamma till Jesus, och eftersom den som är döpt är adopterad som Guds barn, med Jesus som storebror, är hon också alla döptas mamma.” Trosbekännelsens ord om ”de heligas samfund” blir mer påtagliga och uttrycksfulla än förut med en sådan tillämpning. Carl Sjögren anför några tänkvärda ord om ikonerna och deras uppgift:

”En ikon är inte som en tavla,

en ikon är ett fönster mot himmelen.”

Detsamma kan med samma rätt sägas om all den övriga konsten i Fässbergs kyrka.

Kommer man till en kommun, finner man som regel de äldsta, bästa och ofta även flesta konstföremålen i socknens kyrka. Fässbergs kyrka är ett utmärkt exempel på detta. Nu har alla kyrkobesökare möjligheten att så att säga ta med sig kyrkan hem. Carl Sjögrens skrift ”Välkommen till Fässbergs kyrka” har bilder på många av konstföremålen (men inte av alla, ty de är som sagt många). Här i denna skrift får man även med sig en del av förkunnelsen hem. Vi har all anledning att önska att skriften kommer att spridas till många intresserade. I dessa avkristningens tider bör alla kyrkans tillgångar tas i anspråk för att motverka avvecklingen. Konstskatterna hör till de viktiga tillgångarna, åtminstone i Fässberg.

Lars Gahrn