Arkivfoto

Färre skuldsatta hos Kronofogden

Allt färre i landet har skulder hos Kronofogden och även i Mölndal har antalet skuldsatta minskat jämfört med åren innan. Här minskar också skuldsumman rejält.

I Mölndal har antalet skuldsatta hos Kronofogden minskat från 1487 vid årsskiftet 2015 till 1419 år 2017. Den bilden går också igen i de flesta kommunerna i landet där 216 av 290 hade ett mindre antal skuldsatta. I hela landet var det ungefär 10 000 färre som var skuldsatta. Totalt handlar det om drygt 417 500 personer som har skulder hos Kronofogden.

– Vi bedömer att minskningen hänger ihop med en stark svensk ekonomi, fler personer i sysselsättning och det fortsatt låga ränteläget, men också på att vi under 2017 beviljat rekordmånga skuldsaneringar, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden, i ett pressmeddelande.

Däremot ökar den totala skuldsumman i landet från drygt 72 miljarder 2016 till 79 miljarder förra året. Det är skulder till företag och enskilda individer som ökar och en del beror på att några få personer har dragit på sig väldigt stora skulder under året.

– Tendensen är dock tydlig. De som redan har skulder lånar mer, och när de inte kan betala så växer skulderna kontinuerligt på grund av räntan, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden, i ett pressmeddelande.

I Mölndal minskade dock skuldbeloppet något från 2015, när summan var 335 miljoner, till 2017 när den var cirka 268 miljoner. Medianskulden i länet var år 2017 drygt 58 000 kronor vilket är något över rikssnittet på knappt 54 000 kronor.

Skulder är vanligare bland män än kvinnor.

Kajsa Lind

kajsa.lind@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar