Arkivfoto

Färre mister studiebidraget på grund av skolk

Andelen elever som får studiebidraget indraget på grund av skolk ligger på en fortsatt rekordhög nivå i landet. I Mölndal är det färre som mister studiebidraget jämfört med för tre läsår sedan.

Drygt 25 500 elever på gymnasiet fick studiebidraget indraget på grund av skolk under det gångna läsåret. Det motsvarar 7,9 procent av alla elever och är på samma nivå som föregående läsår. Det visar färska siffror från CSN, Centrala studiestödsnämnden.

Andelen personer i landet med indraget studiebidrag har ökat de senaste tio läsåren. I Mölndals kommun var det 9,2 procent av eleverna som fick studiebidraget indraget på grund av skolk under läsåret 2014/2015. Den siffran minskade till 6,8 procent under läsåret 2015/2016. Under förra läsåret 2016/2017 ökade den siffran marginellt till 6,9 procent, vilket motsvarar 20 elever. Numera finns bara Krokslättsgymnasiet kvar i Mölndals kommun.

Orsaken till den generella ökningen i landet är enligt Centrala studiestödsnämnden bland annat skärpta riktlinjer för skolornas rapportering till CSN, som infördes för fem år sedan. En annan förklaring är att en allt högre andel elever får studiebidraget indraget i storstäderna.

– Framför allt Stockholms och Skåne län har fått en högre andel skolkare på senare år. En stor del av gymnasieeleverna finns i dessa län och när det ökar där har det en tydlig påverkan på utvecklingen för landet som helhet, säger Magnus Berndtsson, kontorschef vid CSN, i ett pressmeddelande.

Knappt hälften av de som får studiebidraget indraget får ett krav på återbetalning. Elva procent i den gruppen hamnar hos Kronofogden för att de inte klarar av att betala tillbaka, vilket är en krympande siffra.

– Andelen med betalningsproblem har minskat i flera års tid. Det är glädjande och en förklaring är att CSN jobbat aktivt med att ringa upp studerande som riskerar att få sitt återkrav överfört till Kronofogden, säger Magnus Berndtsson.

Av skolkarna som blir av med sina studiebidrag är 63 procent pojkar och 37 procent flickor.

Emma Hellström

redaktion@molndalsposten.se

Vad är skolk?

Enligt CSN är all ogiltig frånvaro skolk. Om elever har skolkat fyra timmar eller mer under en månad ska skolan rapportera det som skolk till Centrala studiestödsnämnden. Frånvaron ska ha skett vid upprepade tillfällen. Sjukdom betraktas inte som ogiltig frånvaro och i vissa fall kan en elev vara borta från skolan på grund av särskilda anledningar, som exempelvis mobbning. Då kan skolan bedöma att frånvaron inte ska rapporteras till CSN.

Källa: Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Relaterade artiklar
Fler artiklar