Färdtjänsten blir dyrare nästa år

Nästa år höjs avgiften för färdtjänstresor i Mölndal och det kommer bli dyrare att resa både inom och utanför kommunen.

Från och med den 6 januari 2019 höjs egenavgiften på färdtjänstresor, det skriver Mölndals stad på sin hemsida.

Priset på en resa inom Mölndal höjs från 41 till 44 kronor. En resa mellan Mölndal och Göteborg kommer kosta 49 kronor. Under 2018 har samma resa kostat 47 kronor.

Mölndals stads avgift för färdtjänst baseras på biljettpriset inom kollektivtrafiken. När Västtrafik höjer sina priser 2019 höjs därför priset på färdtjänstresor samtidigt.

För att ansöka om och få färdtjänst ska man ha ett funktionshinder som gör att man inte kan resa med kollektivtrafiken på egen hand samt ha stora svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Elvira Linderot