Faran för gräsbränder är stor just nu. Arkivfoto: Anders Littke

Faran för gräsbränder stor 

Ska du elda? Risken för gräsbränder är just nu stor i sydvästra Sverige. Räddningstjänsten Storgöteborg går ut med en varning till allmänheten.

– I det fina vårvädret torkar solen och vinden gammalt gräs som då blir lättantändligt. Om du eldar i trädgården eller ska grilla ute finns det risk för brandspridning. Gnistor som flyger iväg kan lätt antända torrt gräs. Vi uppmanar allmänheten till stor försiktighet i samband med eldning utomhus säger Bo Andersson, stabschef på Räddningstjänsten Storgöteborg, i ett pressmeddelande.

Enligt SMHI är faran är som störst under måndagen och tisdagen och varningen gäller framför allt en bit in från kusten. Närmare kusten bedöms risken som liten eller måttlig. Se SMHI:s karta här. Även längre fram i veckan kan dock brandfara råda.

Räddningstjänsten ger en rad råd till den som ska elda och påpekar att man har ansvar för att kontrollera noga att all glöd är släckt innan man lämnar platsen. Den som eldar bör också göra det i en plåttunna långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att minska risken för brandspridning.

Mer information om var brandrisken är stor kan man hitta på www.smhi.se eller genom att ladda ner appen Brandrisk ute. Man kan också läsa mer på räddningstjänstens hemsida rsgbg.se.

Birgitta Löwing Kiser

birgitta.kiser@otv.se

0303-20 68 25

Fakta: Råd till dig som ska elda

Du som tänder en eld har ansvar för att den blir släckt

Ha alltid uppsikt över elden

Undvik att elda när det blåser

För att kunna ha elden under kontroll är ett tips att elda i en plåttunna med tilluftsöppning. Det minskar risken för brandspridning och du kan fylla på med brännbart efter hand utan att brasan blir för stor

Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen

Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning

Bildäck, plast och andra brandfarliga varor är rent olämpliga att placera i elden inte minst av miljöhänsyn

Källa: Räddningstjänsten Storgöteborg

Relaterade artiklar
Fler artiklar