Arkivfoto

Familjehem vanligaste placeringen för små barn

Under förra året placerades över 30 000 barn mellan 0 och 12 år i landet i ett familjehem eller på institution. Mölndals stad ligger en bit under riksgenomsnittet.

Barn och unga som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma hos sina föräldrar kan socialtjänsten i en kommun enligt lag placera på ett annat boende. Barn och unga kan placeras i familjehem eller på ett så kallat HVB-hem, hem för vård och boende. Förra året var det 30 500 barn i åldrarna 0-12 år som någon gång var placerade.

I Mölndals stad var det under förra året 4,3 barn i åldern 0-12 år som var placerade i ett boende, per tusen invånare i samma ålder. Rikssnittet i landet ligger på 6,2 barn per tusen invånare. Det visar färsk statistik från Socialstyrelsen, som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt inför Internationella barndagen som är idag, måndag den 2 oktober.

– Det är familjehem som är den vanligaste insatsen, vilket är ganska naturligt med tanke på barnens ålder, säger Hillevi Rydh, statistiker på Socialstyrelsen till Nyhetsbyrån Siren.

Siffran i Mölndals kommun är bland de lägre i länet. I Göteborg hade 6,9 barn som var placerade per tusen invånare medan det i Färgelanda var 14,3 barn per tusen invånare. I grannkommunen Kungsbacka var motsvarande siffra bara 2,4. Siffrorna innefattar barn som var placerade någon gång under förra året, oavsett vilket år placeringarna började.

De flesta barn i landet, men också i Mölndals stad, som placeras blir placerade med stöd av socialtjänstlagen, SoL. Det är en frivillig placering där vårdnadshavarnas samtycke krävs. Barnen kan också placeras enligt LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Emma Hellström

redaktion@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar