Fältgruppen får jämställdhetspris

I kommunen finns tre fältsekreterare som träffar ungdomar, där ungdomarna finns, och pratar om allt från alkohol till relationer. Nu får gruppen ta emot Mölndals stads jämställdhetspris.

Fältgruppen består av tre utbildade socionomer som arbetar uppsökande med ungdomar. De åker till exempel runt i kommunen på kvällar, och träffar ibland ungdomar på fritidsgårdar och skolor. De finns också tillgängliga för telefonsamtal och på sociala medier.

Den senaste tiden har gruppen uppmärksammat våld i ungas nära relationer, och tagit upp frågor om våld, porr och svartsjuka – bland annat genom kampanjen #arduokej?

Läs mer: De ska jobba mot kränkningar och sexuella trakasserier

Nu har kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskott beslutat att fältgruppen får ta emot stadens interna jämställdhetspris. Det är ett hedersomnämnande som ska uppmärksamma initiativ för ökad jämställdhet.

En grupp med representanter från fyra förvaltningar, samt en extern sakkunnig, har analyserat de nominerade förslagen. I år inkom sju nomineringar och bland bidragen fanns bland annat en simskola för vuxna, fotbollsträning för tjejer och icke-binära och föreningen Konstkollektivet.

Fältgruppen blev utvald, och i motiveringen står det att gruppen bedriver ett aktivt jämställdhetsarbete i nära samarbete med ungdomarna. Det görs både på sociala medier och i miljöer där ungdomarna rör sig.

– Det är fantastiskt roligt att få uppmärksamma fältgruppen genom att de tilldelas årets jämställdhetspris. Internet är idag en viktig arena för alla, men kanske främst för unga. Precis som det behövs vuxna på fritidsgårdar, behöver professionella vuxna också finnas på internet. Fältgruppen visar på vikten av att lyfta frågan om jämställdhet i relationer, oavsett om de sker fysiskt eller digitalt, och bryter på så sätt ny mark i arbetet för jämställdhet i Mölndal, säger My Högfeldt, ordförande i kommunstyrelsens sociala hållbarhetsutskott (MP), på Mölndals stads hemsida.

Jämställdhetspriset har delats ut sedan 2018.

Elvira Linderot

elvira.linderot@molndalsposten.se