Någon har borrat i ett par träd vid Rådasjön och 17 mindre träd i området har fällts. Detta är nu polisanmält. Arkivfoto

Fällda träd polisanmäls

Någon har tagit ner sly och borrat i ett par större träd på kommunens mark utmed Rådasjön. Nu ska polisen utreda brottet.

Det var i förra veckan som en privatperson gjorde en polisanmälan om det inträffade. Personen har även varit i kontakt med Mölndals stad.

– Personen brukar gå vid roddklubben vid Rådasjön och där låg en massa sly över stigen. Han trodde det var kommunen som låg bakom och kontaktade oss, säger Ulrika Nilsson, avdelningschef på stadsmiljö på tekniska förvaltningen.

Så var det alltså inte och kommunens personal har varit på platsen och tittat. Det rör sig om 17 mindre träd som sågats ner. Dessutom har det borrats i ett par större björkar.

– De ser ut att dö, antagligen är det någon som har hällt gift i borrhålen, säger Ulrika Nilsson.

En teori är att träden stört utsikten för de villor som ligger i en slänt vid sjön och någon därför har velat bli av med dem. Området där träden fällts är naturskyddat.

– Nu finns det en polisanmälan och det är polisen som får göra en utredning, vi kan bara konstatera att det har hänt, säger Ulrika Nilsson.

I anmälan står att kommunen känner till vem som fällt träden, men detta tillbakavisar hon.

Lotta Nyvall

Relaterade artiklar
Fler artiklar