Arkivfoton

Få ungdomar som inte fullföljt gymnasiet får stöd

De ungdomar som inte fullföljt gymnasiet ska erbjudas åtgärder av kommunen. Men det är långt ifrån alla som får det visar siffror från Skolverket. Enligt Mölndals stad har siffrorna dock en naturlig förklaring.

Kommunerna har sedan 2015 ansvar enligt skollagen att erbjuda stöd i form av åtgärder för ungdomar under 20 år som av någon anledningen inte börjat, hoppat av eller inte fullföljt gymnasiet. Totalt i landet rapporterade kommunerna om knappt 22 000 ungdomar som ingick i den gruppen under 2016. Men bara knappt 19 procent av dem hade enligt kommunernas statistik till Skolverket erbjudits minst en åtgärd.

– Kommunerna måste bli bättre på att erbjuda ungdomarna åtgärder, säger Kristina Klerdal, undervisningsråd på Skolverket, till Nyhetsbyrån Siren.

I Mölndal stad visade siffrorna för 2016 att bara 14 procent (78 personer) av de 576 ungdomarna blivit erbjudna minst en åtgärd. Men enligt Mirjam Rissanen Hjorth, som är ansvarig för det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, i Mölndals stad, finns det en naturlig förklaring till den låga andelen. Hon menar dels att även de som går på introduktionsprogram på gymnasiet räknas in i gruppen trots att de går i skolan men också att en stor del av gruppen består av ungdomar som gått klart gymnasiet men som inte fått en godkänd gymnasieexamen och som därmed är i mindre behov av stöd.

– Det är så klart inte bra att de inte fullgjort examen. Men det är personer som klarar sig bra och som kan få jobb eller som tar ett sabbatsår efter gymnasiet, säger Rissanen Hjorth.

Eftersom de personerna är behöriga att läsa på Komvux så skickar Mölndals stad ut ett särskilt utskick med information om studier där. Mirjam Rissanen Hjorth är betydligt mer oroad över de som hoppar av gymnasiet.

– Det är en jätteviktig grupp att nå. Där tycker jag också att vi kommit långt i Mölndal och huvudinriktningen är att föra tillbaka dem till studier. Vi fångar upp de flesta även om vi kanske inte nått alla. Vi har också precis börjat med att göra hembesök hos dem för det gäller att bygga upp en relation.

Hon bedömer att det handlar om ungefär 100-150 om året i Mölndal som hoppat av eller inte börjar gymnasiet.

Enligt Skolverket så är ibland kommunernas egna rapportering kring den här gruppen ungdomar bristfällig.

– Alla kommuner har inte lagt tillräckliga resurser på det här. Det är svårt att få koll på alla ungdomar i kommunen som omfattas. Man ska hitta dem som ligger utanför systemet, få kontakt med dem och erbjuda åtgärder. Det kräver mycket insatser, säger Kristina Klerdal.

– De kommuner som är duktiga på att registrera, måste lyfta fokus och börja erbjuda ungdomarna åtgärder, fortsätter hon.

Den bilden känner dock Mirjam Rissanen Hjorth inte igen utan tycker att kommunen har koll på vilka ungdomar som inte gått ut gymnasiet. Däremot upplever hon att det finns en annan grupp som är svårare att hålla koll på.

– De jag är orolig för är de som är inskrivna på gymnasiet men inte går dit. Där finns ett mörkertal. Gymnasierna har en skyldighet att rapportera om detta men vi har inget system för det. Men med det nya system som vi fått i GR-regionen hoppas jag att vi automatiskt kan få ta del av den informationen, säger Mirjam Rissanen Hjorth.

Kajsa Lind

kajsa.lind@molndalsposten.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar