Anne Haglund Olmarker, jourhavande sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset – där bland annat Mölndals sjukhus ingår.

Extra personal mot mässling i Mölndal

Utbrottet av mässling i Göteborgsområdet får konsekvenser på Mölndals sjukhus. En extrainkallad sköterska har placerats vid entrén till akuten med uppgift att se till att ingen med misstänkta symtom kommer in i väntrummet.

– Mässling smittar inte utomhus men är extremt smittsamt inomhus. Därför vill vi inte ha in en mässlingsjuk person bland övriga patienter på akutmottagningen, säger Anne Haglund Olmarker, jourhavande sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

De senaste veckorna har personalen på SU varit fullt sysselsatt med att hjälpa nyinsjuknade i mässling och framför allt att kartlägga smittovägarna. Det första fallet av mässling i den här omgången konstaterades den 10 december och sedan dess har ytterligare åtta fall kommit till sjukhusets kännedom.

En så kallad smittspårning har gjorts för att säkerställa vilka ytterligare personer som kan ha kommit i kontakt med smittan. Enligt Anne Haglund Olmarker finns det i nuläget ingen kända fall som har koppling till Mölndal eller till Mölndals sjukhus.

Ändå har man valt att förstärka akuten i Mölndal med en undersköterska som gör en snabb kontroll med varje person som vill komma in på mottagningen.

– Vi frågar om personen har immunitetsskydd mot mässling, det vill säga om personen har haft mässling förut eller är vaccinerad. Sedan frågar vi också om symtomen. Om det finns minsta osäkerhet så tas personen in på ett enskilt rum och blir bedömd där av vår personal, säger Anne Haglund Olmarker.

Denna extra kontroll kommer att genomföras åtminstone fram till den 11 januari, uppger den jourhavande sjukhusdirektören. Enligt hennes uppfattning påverkar åtgärden inte det övriga arbetet på akutmottagningen på något påtagligt sätt.

– Det jag har fått till mig är att det är ganska hanterbart. Vi hoppas att våra patienter förstår att vi gör detta för en god sak, säger Anne Haglund Olmarker.

Som tror att de hittills nio mässlingssjuka i Göteborgsområdet kan följas av fler.

– Jag är helt övertygad om att vi säkert får ytterligare något fall, säger hon.

Fredrik Hofflander

fredrik.hofflander@molndalsposten.se

031–86 84 23

Relaterade artiklar
Fler artiklar