Ett steg framåt för moduler i Lackarebäck

Wallenstam ska bygga modulbostäder och får förtur till en tomt i centrum. I utbyte får kommunen tillräckligt med tillfälliga bostäder för att husera de nyanlända som beräknas komma i år.

Under onsdagseftermiddagen togs det planerade modulbygget vid Södra porten upp i kommunstyrelsen. En avsiktsförklaring godkändes och kommer snart undertecknas av Wallenstam och Mölndals stadsdirektör Håkan Ahlström.

– Nu ska vi gå in i den skarpa förhandlingen om att de ska förvärva och på vilka villkor, de får lämna in bygglovsansökan och produktionen av bostäderna påbörjas, något som tar ungefär fem eller sex månader. Sen ska det leda fram till ett skarpt avtal under våren, säger stadsdirektören.

Som Mölndals–Posten skrivit tidigare så kommer modulerna att placeras på Ericssons tidigare tomt i Lackarebäck.

Läs även: Kan bli privata moduler i Lackarebäck

Tomten är ganska vidsträckt och har både byggnader och parkeringsyta. Det är nu klart att modulerna ska placeras någonstans på den grustäckta parkeringsplatsen som ligger vid Gunnebogatan, men inte exakt var på ytan. Det blir 90 bostäder, varav 30 blir till studenter och de övriga till nyanlända. Det är huvudsakligen ettor, men även ett tiotal tvåor. Modulerna kommer, om Wallenstam får ett tillfälligt bygglov, att kunna stå på platsen i tio år.

Efter önskemål från Wallenstam så ingår även mark i centrala Mölndal i avsiktsförklaringen. Bostadsbolaget får förtur till att köpa en tomt av kommunen på Åbybergsgatan där de vill bygga 150 bostadsrätter och 80 hyresrätter. 

– De ska få möjlighet att köpa tomten. Allt annat sker på marknadsmässiga villkor. Det kommer att göras en helt vanlig värdering och de får betala marknadspris, säger Håkan Ahlström.

Han poängterar att det som är speciellt tilltalande för kommunen med avsiktsförklaringen med Wallenstam är att avtalet i Lackarebäck är flexibelt. Mölndals stad tecknar hyreskontrakt för två år framöver med rätt att förlänga ett år i taget.

– Om vi ser att det händer saker på bostadsmarknaden, att det frigörs lägenheter som blir möjliga för de här personerna att flytta in i, då kan vi avveckla de här, för det är dyrare än ett ordinarie boende, säger Håkan Ahlström.

Annelie Ivarsson Moran

annelie.ivarsson@molndalsposten.se

031 . 86 84 25