”En konsthall finns på vår önskelista”

Enligt kommunens kultur- och fritidsvaneundersökning är de flesta Mölndalsbor nöjda med sin fritid, men många vill se fler satsningar. Glenn…