En enda nia ansökte till nya programmet

Årets gymnasieval blev en besvikelse för Krokslättsgymnasiet – igen. Försöket att starta ett nytt samhällsprogram får med all säkerhet läggas på…