I förra veckan eldades det på ljungheden i Sandsjöbacka som Västkuststiftelsen ansvarar för. Bilden togs däremot i Näsbokrok i Kungsbacka kommun för ett par år sedan. Där är det länsstyrelsen i Halland som ansvarar för bränningen. Arkivfoto

Eldar för fler växter

I förra veckan brann det i Sandsjöbacka. Det var Västkuststiftelsen som organiserade vårbränning. Detta för en större artrikedom av växter och insekter.

Det främsta syftet med bränningen är att föryngra ljungen på ljunghedarna.

– När ljungen blir gammal blir den väldigt grov och kväver alla rara växter. Efter bränningen kan mer lågväxande örter och gräs trivas när de får mer ljus. Det gynnar både insekter och växter, säger Lars Strandberg på Västkuststiftelsen som är naturvårdsförvaltare av reservatet.

I förra veckan var personal ute i två dagar och eldade i olika områden i reservatet.

– De områden vi bränt i år gör vi inte igen förrän om sex till åtta år. Nästa år är det andra ställen vi bränner, säger Lars Strandberg.

Hur ofta bränningen sker beror främst på hur mycket pengar som finns. De senaste fyra åren har åtgärden genomförts årligen. Tidigare var det vart annat, vart fjärde och till och med så sällan som vart åttonde år ljungen brändes ner.

Ytterligare en vinst med bränningen är att göra betet smakligare, grov ljung är inte så gott för djuren. I dagsläget är det kor som drar nytta av detta, men Lars Strandberg vill gärna se fler betesdjur i Sandsjöbacka framöver.

– Jag skulle gärna ha både kor, får och hästar för djuren äter lite olika, säger han.

Lotta Nyvall

031-86 84 25

Relaterade artiklar
Fler artiklar