El från taket driver bilarna

Både kommunanställda och privatpersoner kan använda elbilarna i bilpoolen som finns vid stadshuset. Fordonen drivs med el från solcellerna på taket. 

Utöver bilpoolen har kommunen i dagsläget 290 personbilar och lätta transportbilar i sin fordonspark. 

– Det är allting från små bensindrivna personbilar till större dieselbilar, säger Martin Claesson, verksamhetschef på transportcentralen på serviceförvaltningen.

Just nu undersöks om kommunen skulle kunna bli oberoende av fossila bränslen till 2025. Svaret på hur detta kan gå till ska vara klart i sommar.  

Politisk vilja

Av de 290 fordonen finns några miljövänligare alternativ, en bil drivs exempelvis med vätgas och en är en elbil. 

– Främst är det ekonomin hos den beställande förvaltningen som styr vad som köps in. Elbilar och vätgasbilar blir väldigt mycket dyrare än en vanligt konventionell bil, säger Martin Claesson.

En viss förändring är dock på gång, två elbilar och ett antal hybridbilar har beställts men ännu inte levererats. 

– Det måste till ett skifte för det finns ett nationellt mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030, säger Martin Claesson.

Det är framför allt han och miljösamordnare Lisa Järner som tittar på hur en omställning bäst skulle göras. 

– Jag har inte uppfattat det som ett politiskt antaget mål ännu, utan mer som en viljeinriktning, säger Lisa Järner.

Drivs med sol

Utöver fordonen som kommunen sköter finns alltså en pool med fem elbilar som servar stadshuset.

– De används så mycket att poolen i höstas utökades från fyra till fem fordon, säger Lisa Järner.

Bilarna laddas med förnybar el från solcellerna på stadshusets tak. Poolen sköts av en extern leverantör och privatpersoner kan också vara medlemmar.  

–  Elbilar lämpar sig bra för bilpoolen eftersom de bilarna främst ska användas för kortare resor, säger Lisa Järner.

Lotta Nyvall

031-86 84 25

lotta.nyvall@molndalsposten.se

Testa el- och gasbilar

Vad: Besökare kan provköra el- och gasbilar och få svar på frågor om nya drivmedel. Boka provkörning på körrent.se 

Under dagen kan man även titta på solcellerna på stadshuset som förser elbilspoolen med el.

När: På lördag mellan klockan 10 och 14.

Var: Stadshusplanen, Göteborgsvägen 11-17.