Kultur- och Fritidsförvaltningen utreder förutsättningarna för Gunnebos ryttarsällskap att vara kvar på Gunnebo. I början av nästa år ska politikerna ta ställning till om deras avtal kan förlängas under 2018. Arkivfoto: Fredrik Hofflander

Djurskydd inget hinder för ridklubben

Utredningen om ridverksamheten på Gunnebo har nu fått några svar. Länsstyrelsen konstaterar att Grys uppfyller djurskyddet och att det bara krävs mindre åtgärder i stall och rasthagar.

– Det här är en pusselbit, säger Annika Stedner på kultur- och fritidsförvaltningen.

Gunnebos ryttarsällskap (Grys) har skrivit på ett avtal om att vara kvar på Gunnebo under 2017. I början av nästa år ska politikerna ta ställning till om Gunnebo kan få ett avtal även för 2018. Innan dess måste flera frågor besvaras.

– Kultur och fritid fick ett förtydligat uppdrag av politiken i november som gör att vi kan gå in mer i detaljer. Det första vi gör nu är att vi tittar på ett antal vägskälsfrågor som vi definierade tillsammans med Grys och Gunnebo, säger Annika Stedner som är förvaltningschef. 

Besvarade frågor

Vägskälsfrågorna handlar bland annat om lagkrav och vilka åtgärder som krävs i stallet. Efter en kontroll av Länsstyrelsen har nu en del av frågorna besvarats.

– Det betyder att två av vägskälsfrågorna är besvarade. Det finns inga hinder ur djurskyddssynpunkt för att kunna fortsätta driva ridklubb på Gunnebo, säger Eva Regnéll, ordförande i Grys.

Annika Stedner håller med om att en del av frågorna har besvarats, men säger att det finns flera saker kvar att titta på. Det handlar bland annat om flytt av beteshagarna till andra sidan järnvägen.

– Det här är saker vi måste hitta svar på så att politiken kan ta ställning till fakta. Det ska vara klart under februari, säger hon.

Vill vara kvar 2018

Eva Regnéll hoppas att frågorna löser sig och att föreningen får vara kvar, till att börja med under 2018.

– Det hoppas jag verkligen. Jag kan inte se att det finns några faktiska hinder annat än viljan möjligtvis. Det finns nämligen inga andra alternativ. Det enda alternativet är ju att vi får fortsätta 2018, säger hon.

Förvaltningen har även fått i uppdrag att undersöka alternativa platser för ridklubben.

– Finns det något alternativ och vad är i så fall alternativet, säger Annika Stedner.

Hur stora är möjligheterna för Grys att få vara kvar 2018?

– Det kan inte vi tjänstemän svara på. Det blir en politisk fråga för nästa år där det faktaunderlag som vi tar fram nu kan ligga till grund för ett sådant beslut, säger Annika Stedner.

Elvira Linderot

Relaterade artiklar
Fler artiklar