Detta gnäller vi mest över i Mölndal

Vad finns det att klaga på om man inte är gift? säger ett danskt ordspråk. En hel del om du bor i Mölndal visar det sig – och detta alldeles oavsett civiltillstånd.

Gnäller gör vi nog lite till mans. Men vilka frågor gnäller vi mest om specifikt här i Mölndal? Mölndals-Posten bestämde sig för att reda ut saken och tog hjälp av några som borde veta – våra lokala politiker.

Här nedan ser du deras svar, det blev en lång och ganska varierande klagomur. Så är Mölndalsborna ena riktiga grinpellar alltså? Nej, knappast. Det finns också en massa saker som vi är glada och stolta över. Självklart frågade vi även om detta.

Jacob Humlén

redaktion@molndalsposten.se

 

1) Vad gnäller Mölndals invånare mest över?

2) Vad är vi gladast eller stoltast över?  

 

Carina Gustafsson, Moderaterna

1) – Tryggheten är en fråga som kommer igen från många. Hur ska såväl ung som gammal kunna känna sig trygg att vara ute på dygnets olika tider runt om i Mölndal. Mölndalsbro känns inte helt tryggt. Det har varit bättre nu med polisens närvaro, men det finns mer att göra med belysning till exempel.

2) – Det mest positiva är att det kommit igång och händer mycket i staden. Det byggs för fullt på den nya innerstaden och det rör sig mycket mer människor i centrala Mölndal på dagtid vilket bådar gott för framtida handel, mötesplatser och ett levande centrum. Många är också nöjda med att vi har lägre kommunalskatt än grannen Göteborg.

 

Ingemar Johansson, Centerpartiet

1) – De stora skillnaderna mellan våra olika kommundelar. Det mesta handlar om staden och övriga kommunen. Man tycker att det händer för lite i de södra kommundelarna. Samt en icke kommunal fråga: den bedrövliga kollektivtrafiken.

2) – De människor jag träffar är nog mest positiva över att de bor som de gör. Jag träffar då mest folk som bor i de södra kommundelarna. Närheten till storstaden men ändå fritt och bra ute på landet nära naturen.

 

Marie Östh Karlsson, Socialdemokraterna

1) – Jag får inte ”gnällfrågor”, men jag får ibland frågor som handlar om oro, och det kan då handla om vård, skola, omsorg eller kollektivtrafik.

2) – Att vi bygger mycket och att det händer mycket positivt i centrum. Också att vi bryr oss och lyssnar.

 

Marcus Claesson, Liberalerna

1) – Mölndalsborna är just nu i särklass mest upprörda över förslaget att utöka den politiska organisationen till sju kommunalråd och två politiska sekreterare.

2) – Mest positiv återkoppling jag får just nu är att Mölndalsborna uppskattar Liberalerna Mölndals tydliga nej till att utöka till sju kommunalråd och två politiska sekreterare.

 

Marie Lindqvist, Vänsterpartiet

1) – De nyare krångliga parkeringsautomaterna, man tycker att de är svåra att hantera. Och avsaknad av p-automater, att man är begränsad till att betala sin parkeringsavgift med sin mobiltelefon. Man vill ha möjligheten att betala med mynt när man parkerar sin bil i vår kommun.

2) – Våra invånare är glada att se att vårt nya centrum i Mölndal snart är klart. Det är en del kvar att göra där, men nu kan man se att en del huskroppar börjar bli klara, och det gör att man känner sig glad att allt snart är på plats.

 

Ulrika Frick, Miljöpartiet

1) – Att det är för lite personal inom barnomsorg och skola för att kunna ha mindre barngrupper. Fler vill få subventionerade resor inom kollektivtrafiken. Det är orättvist att man bara som pensionär bara kan resa inom Mölndal, man vill kunna åka till Göteborg också. Man vill ha skolkort för alla elever som man har i Göteborg och att inte bara högstadieelever ska få fritidskort.

2) – Att pensionärer har fått fria resor i lågtrafik i Mölndal och att högstadieelever har fått fritidskort. Våra nätverksträffar med företagare, mest från företagare så klart. Att vi växer, ett nytt centrum är på gång och ny stadsdel i Forsåker, utveckling av Kållereds handelsområde. VI är en kommun med mycket framåtanda. Det händer mycket.

 

Tobias Hellström, Sverigedemokraterna

1) – De klagomål vi får är i princip uteslutande från folk som uppger att de själva eller närstående blivit antastade, misshandlade eller bestulna av vad de uppger som ensamkommande. Förutom det har vi fått några mejl med klagomål om byggnationen i Åby.

2) – Folk kontaktar ju bara politiker när de är missnöjda över något. Men många, inklusive jag själv, blev glada över att Skäggered fick ett lyckligt slut.

 

Johanna Karlsson Deucher, Kristdemokraterna

1) – Att mer pengar borde gå till vården och att lönen borde vara högre för de som jobbar med människor.

2) – Att källsorteringen i hushållen fungerar bra, har utvecklats och tas på allvar. Och att en ny innerstad håller på att byggas, att det kommer butiker hit. Shoppingcentret ser flera fram emot.

Relaterade artiklar
Fler artiklar