Den gamla tippen kan bli solcellspark

Politikerna har en idé om att anlägga en solcellspark i Kikås. Nu har tekniska förvaltningen fått i uppdrag att utreda…