De höjer rösten mot uppskrivna åldrar

Socialsekreteraren Malin Lindberg ville väcka debatt om Mölndals åldersuppskrivna ungdomar. Hennes insändare blev en av förra veckans mest lästa texter på Mölndals-Postens sajt. Men ansvarige politikern är inte beredd att ge henne rätt.

När Mölndals-Posten träffar Malin Lindberg och kollegan Liza Bornhall är båda tydliga. De vill att de åldersuppskrivna ska få stanna i Mölndal tills de har fått sina överklaganden behandlade. I dag tvingas de i stället flytta direkt.

Läs mer: 3/4: Debatt: Dags att värna redan utsatta ungdomar

5/4: Debatt: Ingår det i mitt jobb att ta sönder människor?

– Detta är inte etiskt korrekt. Åldersuppskrivningarna har varit väldigt godtyckliga bedömningar. Vi bryter barnkonventionen, och vi agerar utifrån beslut som inte vunnit laga kraft, säger Malin Lindberg.

– Man talar mycket om att det handlar om ekonomi. Men då måste man titta på vilka kostnader man får när ungdomar far illa, säger Liza Bornhall.

Skickats till Halland

Det var förra året som frågan blev högaktuell. Migrationsverket började då skriva upp åldern på ungdomar med oklar ålder – ungdomar som i vissa fall befunnit sig i Sverige en längre tid.

Följden har blivit att många personer, som tidigare bodde på boenden i Mölndal, med kort varsel har tvingats flytta till boenden för vuxna – de flesta i Ullared i Halland.

De som velat vara kvar i Göteborgsområdet har tvingats försöka lösa boende själva.

– Många har hamnat på gatan, säger Malin Lindberg.

– De ska flytta inom tre till fem dagar. Det betyder att vi inte har någon möjlighet att förbereda dem, säger Liza Bornhall.

Social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Bernt Runberg (S) har läst Malin Lindbergs debattartikel, där hon beskriver hur dåligt hon mår över att tvingas fatta i hennes tycke omänskliga beslut. Men han står ändå fast vid att Mölndal agerar rätt.

– Man får inte låta känslorna ta över. De här besluten tas av Migrationsverket och då får de också ta sitt ansvar. Det måste vara tingens ordning, säger Bernt Runberg.

Han pekar på att Mölndal skulle drabbas av mycket höga kostnader om man skulle fortsätta ansvara för vuxna personer.

– Vi talar om stora pengar. De pengarna har vi inte, säger han.

Politiker kritiska

Men Malin Lindberg och Liza Bornhall är inte ensamma. Även tre politiker i utbildningsnämnden gjorde ett utspel i förra veckan: Johanna Rantsi (M), Sarah Hallin Rose (S) och Tina Höstlycke (L).

– Vi har valt att ge busskort för att de ska kunna gå kvar i skolan här. Men vi ser att det ofta inte har varit möjligt att pendla. Då blir det att vi indirekt tvingar dem att välja mellan utbildning och boende, säger Johanna Rantsi (M), en av de tre artikelförfattarna.

Fredrik Hofflander

fredrik.hofflander@molndalsposten.se

031-86 84 23