De har koll på pulsen för bästa skolresultat

Pulsträning ökar koncentrationen och inlärningsförmågan. På Sinntorpsskolan får eleverna samtidigt träna sig i ledarskap genom att de turas om att…