Den nya stadsdelen Pedagogen park kommer allt närmare ett förverkligande. Illustration: Aspelin Ramm

Dags tycka till om omtvistad stadsdel

Nu är det snart dags att tycka till om det nya stora bostadsområdet Pedagogen park – igen.

– Jag tror att vi kommer att få många åsikter från de närboende, säger Stefan Gustafsson (S), ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Området ska när det är fullt utbyggt innehålla 1 100 bostäder och dessutom bland annat livsmedelsbutik, förskola, äldreboende och kontor. I samband med omdaningen ska Bifrostgatan nedgraderas från en så kallad transportled till en stadsgata.

Men kritiken har varit stark mot planerna, särskilt från personer som bor i de angränsande områdena. Det har pekats på skuggeffekter från höga hus, ökat buller och att de fria gröna ytorna kan komma att minska i omfattning.

– Det är en avvägning som vi politiker måste göra, att det ska bli en bra lösning både för de närboende och för hela samhället, säger Stefan Gustafsson (S).

På tisdagen tas Pedagogen park-projektet upp i kommunstyrelsens planeringsutskott och om inget oväntat tillstöter så kommer sedan ett så kallat samråd att inledas. Då får alla som vill chans att yttra sig om de uppdaterrade ritningarna.

Redan i januari i år kom beskedet att planerna för Pedagogen park justeras för att möta den kritik som varit. Detta genom att de högsta husen i projektet sänktes till som mest åtta våningar.

Efter samrådet ska planerna genomgå en ny granskning och sedan är det i slutändan upp till politikerna i kommunfullmäktige att klubba igenom eller förkasta idén.

Stefan Gustafsson tycker inte att ärendet brådskar.

– Huvudsaken är att det blir bra, säger han

Fredrik Hofflander

fredrik.hofflander@molndalsposten.se

031–86 84 23

Relaterade artiklar
Fler artiklar