Mölndals centrum kan snart vara ett minne blott. Nu förväntas Mölndalsborna kalla det för innerstad. Foto: Annelie Ivarsson Moran

Centrum kan snart försvinna

Vad kallar du området kring Brogatan, Tempelgatan och spårvagnshållplatserna? Säger du centrum eller i själva verket Mölndalsbro, så kan du snart vara fel ute.

Mölndals kommun, eller om vi ska vi kalla den för dess rätta namn: Mölndals stad, har under en period använt sig av begreppet innerstad. Det står på vepor, i reklamblad och används flitigt av diverse tjänstemän och politiker. Men än så länge så har det varit ett arbetsnamn, på vägskyltar och på kartan står det fortfarande Mölndals centrum. Det namnet fick Mölndals centralare delar när området nyinvigdes 1993. Dessförinnan hade det formellt hetat Mölndals Bro i 17 år. Men nu ska det alltså pånyttfödas som Mölndals innerstad.

– Det händer mycket i Mölndals centrum och då vill man signalera att man går från ett slags förortscentrum till en del i en stadskärna, säger Peter Holmström, som är stadsingenjör och ordförande i Mölndals stads namnberedning.

Namnberedningen har nu skrivit ihop ett förslag till kommunstyrelsen, som är den politiska instans som ska fastställa om centrum blir till innerstad. I förslaget finns ytterligare ett namn: Mölndals stadskärna. Det ska innefatta Mölndals centrum, Forsåker och Kvarnbyn.

Efter ett eventuellt positivt politiskt besked följer en praktisk del. Förutom vägskyltar, hållplatsnamn och kartangivelser, så måste den stora skylten som pryder Mölndalsbro, väl synlig för alla som kör på E6, bytas.

Mölndalsbro finns kvar, men numera är det bara sträckan mellan SCA:s kontorssnurra och rondellen vid Kvarnbyskolan som heter det. Centrum kommer att försvinna helt från kartan, om kommunstyrelsen ger namnberedningen godkänt, men om Mölndalsborna börjar kalla det innerstad är en helt annan fråga.

Annelie Ivarsson Moran

annelie.ivarsson@molndalsposten.se

031 – 86 84 25

Relaterade artiklar
Fler artiklar