Sven-Ove Johansson (S) får sannolikt se sitt Mölndalsbostäder göra ett stort underskott i år. Arkivfoto: Hans Wretling/Kent Randau

Bostadsbolag går mot stort minus i år

Mölndalsbostäder är normalt en pålitlig kassako för kommunen. Men i år befaras ett mycket stort underskott.

– Det kan hämma vår investeringstakt framöver, säger ordförande Sven-Ove Johansson (S).

Senaste prognosen pekar enligt ordföranden på ett minus på 16,5 miljoner kronor för bolaget, som normalt sett är en vinstmaskin. De senaste tre åren har överskotten pendlat mellan 10 och 15 miljoner kronor.

Det som orsakar det befarade stora minusresultatet i år är varken skenande utgifter eller minskade intäkter. I stället handlar det om överraskande stora nedskrivningar som man tvingas göra på en del av sina fastigheter.

Det handlar dels om huset på Bergmansgatan, där man just nu bygger till extra affärslokaler i bottenplan, dels om de tillfälliga boendena för nyanlända i Forsåker och Eklanda.

– När det gäller de tillfälliga modulhusen har de tillfälliga bygglov på tio år och då menar våra revisorer att man också måste ha tio år som avskrivningstid. Vi har ansett att man ändå kan räkna med att det finns ett restvärde i modulhusen efter tio år, säger Sven-Ove Johansson.

Enligt Sven-Ove Johansson har bolaget varit medvetet om situationen en längre tid och därför har man manat sin personal till återhållsamhet med utgifter under hela året.

– Vår löpande verksamhet går väldigt bra, till och med lite bättre än tidigare. Men nedskrivningarna handlar om så stora pengar att det inte kan kompensera.

Mölndalsbostäders ekonomi är god efter många vinstår. Att plocka ut 16,5 miljoner kronor ur bankvalvet är därmed inga större problem. Men ordförande Sven-Ove Johansson ser ändå risker med underskottet.

Bolaget står inför ett par år med flera stora byggprojekt och därmed höga investeringskostnader och lånebehov.

– Vi har en väldigt god soliditet och det kommer vi att fortsätta ha. Men det här riskerar att hämma investeringstakten, det ska jag inte förneka, säger han.

Däremot tror Sven-Ove Johansson inte att den befarade storförlusten 2017 ska behöva leda till onormalt höga hyreshöjningar nästa år.

– Någon sådan diskussion finns inte nu. När vi lägger fram våra krav på hyreshöjningar så baserar vi inte det på resultatet ett enskilt år, säger han.

Fredrik Hofflander

fredrik.hofflander@molndalsposten.se

031–86 84 23

Relaterade artiklar
Fler artiklar