Blomman som hjälper så många

Majblommeföreningen i Lindome

Majblommeföreningen i Lindome har haft sitt årsmöte. Årets försäljning av majblommor inbringade cirka 197 000 kronor brutto. Blommorna säljs av cirka 500 elever vid Lindomes tre skolor som har mellanstadieelever. Eleverna erhåller tio procent i provision. Styrelsen uttryckte stor tacksamhet till lärare, föräldrar och barn som tillsammans med föreningens medlemmar jobbar och stöttar. Detta resultat ger föreningen möjlighet att hjälpa ett stort antal behövande barn.

Under året har ett 60-tal barn ansökt om bidrag. De flesta önskar hjälp till inköp av kläder och skor, fritidsaktiviteter, nöjen och kultur och lägervistelse. Sammanlagt har det utbetalats cirka 89 000 kronor. Skolorna får tio procent av försäljningssumman, vilket delas mellan elevrådet och skolhälsovården.

Till riksförbundet har inbetalats 40 procent av insamlingen, detta är för inköp av majblommor, säljväskor, administration och sms-kostnader. Föreningen har också fått donationer från Lions club och second hand i Lindome. Dessa pengar går direkt in i verksamheten.

Till ordförande valdes enhälligt Margaretha Ljungnäs, vår kassör är även nästa år Wanja Johansson. På årsmötet diskuterades nästa års försäljning och hoppas detta ska bli lika bra.

Margareta Svensson, sekreterare

Relaterade artiklar
Fler artiklar