Bjuder på sagotrana med orgelmusik

Under lördagen har Fässbergs kyrka orgelhappening för att få barn och unga att upptäcka orgeln som instrument. Först stod musiksagan…