”Bina och vi samsas på ett jättebra sätt”

Biodling blir allt mer populärt och biodlarna ökar i antal. Nu har även HSB Mölndal skaffat sig en bikupa för…