Bilen regerar – trots skatt och p-avgift

Trängselskatt och parkeringsavgifter utanför jobbet verkar inte ha gett någon större effekt. De anställda hos Mölndals största arbetsgivare pendlar med bil precis lika mycket som förr, visar en ny stor enkätundersökning.

Det är Mölndals stad som tagit tempen på hur deras drygt 5 000 anställda reser, både till, från och i jobbet. Sedan en liknande undersökning gjordes 2012 har två saker hänt. Dels har trängselskatt införts vid in- och utfarterna till Göteborg, dels har Mölndals stad börjat ta betalt av dem som parkerar utanför kommunala byggnader, till exempel skolor, idrottshallar och äldreboenden.

Men ändå är det nästan exakt lika stor andel av de anställda – 45 procent – som pendlar med bil i dag.

– När det gäller invanda resebeteenden så är vi väldigt okänsliga för kostnadshöjningar. Det ser man även när det gäller höjda bränslepriser. Många tycker det är för jäkligt men man fortsätter ändå att köra bil. Antingen för att man inte har några reella alternativ eller för att man inte är benägen att ändra sig, säger Lisa Järner, miljösamordnare på Mölndals stad.

Den stora förändringen jämfört med 2012 syns i stället när det gäller hur de anställda gör sina tjänsteresor. Andelen resor som görs till fots, med cykel eller med kollektivtrafik har ökat från knappt 25 procent 2012 till 36 procent i den senaste mätningen.

Andelen resor med egen bil har däremot nästan halverats.

– Vi har lyckats styra in tjänsteresorna mot mer hållbara resor, men vi kan bli bättre på att ge förutsättningar för att klara sig utan bil till och från jobbet, sammanfattar Lisa Järner.

Hur det ska gå till diskuteras nu som bäst. Ett alternativ som kan bli aktuellt är att införa någon typ av cykelförmån, i stil med det skattegynnade erbjudande som redan finns om att få gratis Västtrafikkort mot ett löneavdrag.

– Det är inte otänkbart. Och vi tittar också på vilka möjligheter det finns att ställa ifrån sig sin cykel på ett tryggt och säkert sätt, särskilt på våra mindre arbetsplatser, säger Lisa Järner.

Fredrik Hofflander

031-86 84 23

fredrik.hofflander@molndalsposten.se

Ur enkätresultaten

Fler anställda saknar körkort i dag jämfört med 2012. Andelen har ökat från 10 till 13 procent.

De införda parkeringsavgifterna vid kommunala arbetsplatser har påverkat de anställda väldigt lite. Oavsett om man åker bil, cyklar, går eller åker kollektivt till jobbet är det bekvämligheten som rankas som den viktigaste faktorn vid valet av färdsätt.

Anställda som har barn under tolv år tenderar att åka bil eller cykla oftare än andra.

Till skillnad från på många andra håll är bilpendling populärast bland kvinnliga anställda.

5 085 personer har fått chansen att svara på frågor. Svarsfrekvensen var 57 procent.