Bidrag ska säkra tillgången till dricksvatten

Förra sommarens vattenbrist och torka har fått regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att dela ut 45 miljoner…