Besökarna återvänder till museet: ”Har fortfarande inga visningar”

Efter en ganska folktom vår och försommar på Mölndals stadsmuseum märks nu en ökning av antalet besökare. – Det är…