Besök på Medicinhistoriska museet

SPF Sagsjön Lindome Kållered

Den 23 november 2017, en regnig grå dag i Göteborg samlades vi, en grupp från SPF Sagsjön Lindome/Kållered för att göra studiebesök på Medicinhistoriska museet. Från början skulle vi vara 29 stycken, men efter några sena avhopp blev det 24.

Vi fick en ingående presentation av vår guide. Han berättade om hur mänskligheten under alla tider har utvecklat metoder för att behandla olika sjukdomstillstånd. Vi fick bland annat se en tidig bild på hur man uppfattade att kroppen var konstruerad. En behandling som länge användes var åderlåtning för att få ut dåligt blod, samt olika metoder för att få ut andra osunda vätskor.

Innan man hade upptäckt att det fanns bakterier, så var det inte så noga med hygienen, som att tvätta sig före operativa ingrepp. De operationer som man klarade av utfördes utan bedövning. Patienten hölls fast tills den svimmade. Andra hjälpmedel som användes för att behandla olika sjukdomar var bland annat en liten luktpåse som skulle kunna behandla diverse tillstånd. Den kunde innehålla lite vad som helst, till exempel några benrester.

Museet är indelat i olika rum där det finns gamla instrument och diverse saker, som har använts i sjukvården. Det finns rekonstruerade tidstypiska sjukhusmiljöer, apotek och Göteborgs första ambulans, kan man också se där. Sjukvården i Sverige kom i gång i början av artonhundratalet. Det första sjukhuset i Göteborg var Sahlgrenska. Det låg på en närliggande plats till där museet ligger idag, men den byggnaden finns inte kvar längre. Den byggnad museet är inrymt i, var det andra Sahlgrenska sjukhuset. Anledningen till att Göteborg fick ett sjukhus var en donation från kommerserådet  och direktören i Ostindiska Companiet Niclas Sahlgren, och det lade grunden till sjukhuset.

Efter cirka en timmes berättande och guidning var det fritt fram för var och en att se sig om i lokalen och för vissa blev det påminnelser av sådant som man upplevt i yngre år. Det var ett spännande och lärorikt studiebesök.

Elisabeth Candefors

Relaterade artiklar
Fler artiklar