Beslutet: Hotad förening får 180 000 kronor extra

Det akuta hotet mot föreningen Teaterhuset är avvärjt. Men politikerna flaggar för att de 180 000 kronor extra som man…