Beslutet: Hembygdsföreningen ställer in hösten

Höstmarknaden, Jul i Kvarnbyn och föreningens 90-årsjubileum. Det är några av de evenemang som Mölndals hembygdsförening nu ställer in till…