Det blev inget beslut om ett 50-tal nya bostäder här, i södra Kikås. Arkivfoto: Fredrik Hofflander

Beslut om bostäder i skogen stoppades

Mölndalsbostäder vill bygga 50 nya bostäder i skogen i södra Kikås. Men beslutet stoppades. Nu ska det utredas om det går att göra området dubbelt så stort.

Mölndals-Posten har tidigare berättat om den politiska oenighet som blossat upp kring exploateringsprojektet i södra Kikås, mellan Lejonslättsgatan och Lejonstensgatan.

Läs mer: Ja till 50-tal nya bostäder i skogen

Den S-V-MP-KD-majoriteten vill efter många års handläggning nu ge klartecken till Mölndalsbostäder att bygga 50 hyresrätter i skogen. 

Men de tre allianspartierna ser en möjlighet att få bättre ekonomi i projektet och fler bostäder i slutändan om man testar idén att utöka exploateringsgraden. Man vill dessutom se att det blir en blandning av hyresrätter och bostadsrätter i det nya området.

När saken skulle få sitt slutliga avgörande på onsdagskvällen i kommunfullmäktige valde den borgerliga minoriteten att yrka på en återremiss. En sådan är möjlig att få igenom även om man inte utgör en majoritet av ledamöterna i kommunfullmäktige.

– Vår bild är att man kan fördubbla byggrätterna. Vi vill att tjänstemännen gör en övergripande bedömning av det och också redovisar vad olika upplåtelseformer skulle innebära för inträkterna, säger Hans Bergfelt (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

Gör det verkligen någon skillnad att skicka tillbaka förslaget för mer utredningar?

– Vi får väl se. Vi får ta en sak i taget.

Nu ska de borgerliga teserna utredas närmare innan frågan återvänder till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Från majoritetens sida ville man att förslaget skulle gå igenom i sin nuvarande form.

”De resurser som åtgår till arbetet att göra om planen gör mer nytta att lägga i de projekt som står på tur i kön”, skriver kommunalrådet Stefan Gustafsson (S) i ett sms till Mölndals-Posten.

Fredrik Hofflander

fredrik.hofflander@molndalsposten.se

031-86 84 23

Relaterade artiklar
Fler artiklar