Beskedet: Rätten sa ja till nya köpstaden

Mark- och miljödomstolen gick på Ikeas linje och gav grönt ljus åt den nya köpstaden i Kållered. Det innebär att rivningen av Coop-huset kan börja.

– Vi är jätteglada att detaljplanen nu är helt klar. Det är alltid en milstolpe. Det som händer nu är att vi börjar jobba med nästa steg, att bereda plats för ett nytt Ikea-varuhus genom att riva Coop-byggnaden, säger Niclas Ramström, etableringschef på markägaren Ikea fastigheter.

Läs mer: 29/11: Ikeas jätteprojekt avgörs i rättssalen

22/9: Missad namnteckning stoppade köpstaden

25/8: Politiskt ja till nya köpstaden

14/7: Nya köpstaden börjar byggas 2017

Ikeas jätteprojekt fick sitt slutliga godkännande av kommunpolitikerna i oktober. Men ett överklagande från en närboende gjorde att även mark- och miljödomstolen i Vänersborg fick ärendet på sitt bord.

Den processen blev dock kortvarig, eftersom domstolen bedömde att den överklagande mannen helt enkelt bor så pass långt ifrån handelsplatsen att han inte kan anses ha rätt att överklaga.

Därmed är de juridiska hindren helt undanröjda för en ny köpstad i Kållered. Som Mölndals-Posten tidigare berättat är tanken att bygga upp ett nytt Ikea-varuhus på den gamla Coop-tomten och sedan ersätta det nuvarande Ikea-varuhuset med ett nytt köpcentrum.

De två nya huskropparna ska byggas ihop så att kunderna ska kunna gå torrskodda mellan Ikea och de övriga butikerna.

– Rivningen av Coop-huset har redan kommit igång på insidan. Eftersom det är en väldigt enkel byggnad räknar jag med att rivningen går ganska snabbt. Sedan krävs det omfattande markarbeten innan Ikea-varuhuset kan börja byggas, säger Niclas Ramström.

Tidigare har Ikea uppgivit att det nya varuhuset skulle kunna invigas någon gång 2018. Nu lutar Niclas Ramström snarare åt 2019. Först därefter kan arbetet med köpcentrumet komma igång. Det beräknas ta åtminstone ett par år i anspråk.

Fredrik Hofflander

fredrik.hofflander@molndalsposten.se

031-86 84 23