Beskedet: Majoritet vill riva Åbybadet

Den politiska majoriteten har i praktiken bestämt sig. Åbybadet ska rivas så snart som möjligt och ersättas av en helt…