Beskedet: Ingen nedlagd skola

Det kommer inte genomföras några besparingsåtgärder inom skola och förskola just nu – först ska det göras fler utredningar. Politikerna…